ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

image Follow Us:

News : ข่าว/ประชาสัมพันธ์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect12 Nov 2014 00:01 - Super User

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect และการเขียนบทความเพื่อให้ได้รับก [ ... ]

Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 Aug 2014 00:00 - Super UserSet Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มุม Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทย [ ... ]

แนะนำหนังสือใหม่ ปี 2557 (มกราคม - กรกฏาคม)14 Aug 2014 00:00 - Super Userแนะนำหนังสือใหม่ ปี 2557 (มกราคม - กรกฏาคม)

แนะนำหนังสือใหม่ ปี 2557 (มกราคม - กรกฏาคม)  
รายการหนังสือใหม่ ปี 2557 ( [ ... ]

อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 25 Feb 2014 00:01 - Super Userอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

เรียนเชิญ อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book
 
 ศูนย์ว [ ... ]

Other Articles

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : iG Publishing

 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯ iG Publishing ที่บอกรับผ่านบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการห้องสมุด เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่างๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ

สืบค้นที่ : http://portal.igpublish.com/iglibrary/

การจัดบริการแต่ละชั้น
Monday, 03 June 2013
การจัดบริการแต่ละชั้น : Floor   ชั้นที่ 1 - บริการยืม-คืน  -... Read More...
ทรัพยากรสารสนเทศ
Monday, 03 June 2013
ทรัพยากรสารสนเทศ : Information Resources... Read More...
IMAGE บุคลากร
Monday, 03 June 2013
บุคลากร : Personel           Read More...
IMAGE ประวัติ
Monday, 03 June 2013
ประวัติ : History      ศูนย์วิทยบริการ... Read More...
IMAGE ผู้บริหาร
Monday, 03 June 2013
ผู้บริหาร : Manager ผศ.ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา... Read More...
งานจดหมายเหตุ
Sunday, 17 August 2014
งานจดหมายเหตุ : Archive จดหมายเหตุ (อังกฤษ: archive)... Read More...
งานธุรการและพัสดุ
Sunday, 17 August 2014
งานธุรการและพัสดุ 1.1 หน่วยเลขานุการ 1.1.1... Read More...
งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
Sunday, 17 August 2014
งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า        ... Read More...
งานบริการยืม-คืน
Monday, 03 June 2013
งานบริการยืม-คืน : Circulation    ... Read More...
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Monday, 03 June 2013
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : Journal    ... Read More...
IMAGE กฤตภาคข่าวออนไลน์
Monday, 03 June 2013
กฤตภาคข่าวออนไลน์  ห้องสมุดข่าวมติชน-ออนไลน์... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์  ประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎหมาย... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ TDC
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thai Digital Collection : TDC  TDC หรือ Thai Digital... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBrary
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBrary... Read More...
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Publishing
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : iG Publishing... Read More...
IMAGE Book Fair ครั้งที่ 6 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2556
Friday, 06 December 2013
Book Fair ครั้งที่ 6 : วันที่ 16-18 ธันวาคม 2556  ขอเชิญนักศึกษา... Read More...
IMAGE Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Monday, 25 August 2014
มุม Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Books24x7
Monday, 14 October 2013
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Books24x7 – Collection : ITPro, EngineeringPro,... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online Academic Edition
Monday, 03 June 2013
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online Academic Edition   Britannica... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
Sunday, 13 October 2013
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus   เป็น... Read More...